Custom Query (2 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: invalid (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#191 SPAM Joachim Langenbach defect minor Meganizer X
#194 Mängden avlöningsdag förväg företag har fördubblats i Sverige bara inom fem år Joachim Langenbach task minor Translations 0.1
Note: See TracQuery for help on using queries.